Salaris basisschool directeur Nederland

Een Directeur Basisschool in Nederland verdient gemiddeld € 5.476 bruto per maand. Het salaris varieert echter afhankelijk van werkervaring en senioriteit. Het minimale salaris voor een Directeur Basisschool ligt op € 3.031 bruto per maand, terwijl het maximale bruto maandloon € 7.922 bedraagt bij een 40-urige werkweek.

Voor starters ligt het startsalaris op € 3.031 bruto per maand. Het marktconforme salaris voor junior niveau, met 0-2 jaar werkervaring, ligt op maximaal 125% van het gemiddelde startsalaris, wat neerkomt op ongeveer € 3.789 per maand.

Het gemiddelde salaris voor een Directeur Basisschool in Nederland bedraagt € 5.476 bruto per maand. Voor professionals met 3-5 jaar werkervaring, het zogenaamde medior niveau, ligt het salaris tussen 85% van het gemiddelde salaris (€ 4.655) en ongeveer 115% van het gemiddelde salaris (€ 6.297) per maand.

Het maximale salaris voor een Directeur Basisschool is € 7.922 bruto per maand. Voor senior professionals, met meer dan 5 jaar werkervaring, begint het marktconforme salaris bij ongeveer 85% van het maximale salaris en ligt tussen € 6.734 en € 7.922 bruto per maand.

Taken basisschool directeur

Een basisschool directeur geeft leiding aan een school en houdt zich bezig met onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken. Volgens artikel 29 lid 1 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is het verplicht dat elke school één of twee directeuren heeft. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk en stuurt de schooldirecteuren aan. Managementtaken worden vaak overgedragen aan de schooldirecteur en worden vastgelegd in een managementstatuut volgens artikel 31 lid 1 WPO.

Sommige scholen hebben twee directeuren, terwijl anderen één directeur hebben die verantwoordelijk is voor meerdere scholen. In dit laatste geval is er vaak een adjunct-directeur die taken overneemt van de directeur volgens artikel 29 lid 3 jo. 30a lid 2 WPO. Het beleid van het schoolbestuur regelt de verdeling van directeursposities tussen mannen en vrouwen volgens artikel 30 WPO.

Om schooldirecteur te worden, moet men een opleiding volgen die voldoet aan de beroepsstandaard beoordeeld door Stichting Schoolleidersregister PO volgens artikel 32a WPO. Beginnende schooldirecteuren die de opleiding nog volgen, kunnen vaak al wel aan de slag op een school. Er bestaat ook een mogelijkheid voor ervaren managers uit het bedrijfsleven om directeur van een school te worden zonder onderwijsbevoegdheid. In dit geval geeft de schoolleider leiding aan de school, maar mag geen lesgeven volgens artikel 3 lid 1 onder b WPO.

Schoolleiders in het primair onderwijs die onder de cao primair onderwijs vallen en een leidinggevende rol hebben, moeten zich registreren als Registerdirecteur Onderwijs (IRDO). Deze registratie toont aan dat zij beschikken over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schooldirecteuren in het primair onderwijs. Registratie kan worden gedaan via de website Schoolleidersregisterpo.nl.

Opleiding en kwalificaties basisschool directeur worden

Om basisschooldirecteur te worden, moet je beschikken over aantoonbare basiskwalificaties en geregistreerd zijn in het verplichte beroepsregister voor schoolleiders. Je hoeft geen lesbevoegdheid of ervaring in het onderwijs te hebben, maar je moet je wel registreren in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Dit kan op basis van een afgeronde schoolleidersopleiding die voldoet aan de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs, of na een relevant afgeronde masteropleiding. Je kunt ook geregistreerd worden na een positief afgerond toetsend assessment.

Voor schoolleiders in het primair onderwijs zijn er opleidingen beschikbaar die gebaseerd zijn op de beroepsstandaard voor schoolleiders. Een relevante, afgeronde opleiding voor directeuren betreft minimaal 30 ECTS van het type ‘Vakbekwaam’. Voor adjunct-directeuren geldt een opleiding van minimaal 15 ECTS van het type ‘Basisbekwaam’. Penta Nova biedt opleidingen aan die voldoen aan de eisen van werkplekleren en studiebelasting en zijn officieel geregistreerd in het register als erkende opleiding.

Als je een leidinggevende buiten het onderwijs bent en schoolleider wilt worden, kun je het zij-instroomtraject tot schoolleider primair onderwijs volgen. Dit is een eenjarige praktijkgerichte opleiding waarbij je alle competenties leert die een schoolleider nodig heeft. Een schoolbestuur kan een subsidie van €20.000,- aanvragen voor de kosten van deze opleiding.

Het Ministerie van OCW biedt tegemoetkomingen voor scholing en bijscholing van schoolleiders. Jaarlijks is er een bedrag van €2.000,- beschikbaar voor scholing en bijscholing van schoolleiders. Voor zij-instromende schoolleiders is er sinds 1 september 2022 een subsidie van €20.000,- beschikbaar voor de kosten van de opleiding zij-instromend schoolleider, de begeleiding en studieverlof. Deze subsidieregeling maakt het aantrekkelijk voor schoolbestuurders om samen te werken met een zij-instromend schoolleider.

Vereisten om schooldirecteur te worden op basisscholen

Wil je graag schooldirecteur worden op een basisschool? Dan zijn er een aantal vereisten waar je aan moet voldoen. Allereerst moet er natuurlijk een vacature zijn bij een school waar je graag directeur wilt worden. Daarnaast is het belangrijk om een opleiding tot schooldirecteur te volgen. Hier leer je onder andere hoe je een visie ontwikkelt en implementeert, en hoe je een schoolteam effectief kunt aansturen.

Na het afronden van de opleiding is het tijd om te solliciteren. Je kunt een sollicitatiegesprek aanvragen bij de betreffende school. Als het sollicitatiegesprek succesvol verloopt, is het mogelijk om samen met het schoolbestuur subsidie aan te vragen. Dit kan helpen bij de financiële aspecten van het directeurschap.

Om geschikt te zijn als schooldirecteur zijn er ook bepaalde eigenschappen die van belang zijn. Allereerst is een warme belangstelling voor het onderwijs essentieel. Daarnaast moet je het vermogen hebben om een visie te ontwikkelen en deze in de praktijk te brengen. Ervaring met het leiden en aansturen van mensen is ook belangrijk, aangezien je als schooldirecteur verantwoordelijk bent voor het schoolteam. Ten slotte is het belangrijk dat je bereid bent om het gezicht van de school te zijn en samen te werken met externe stakeholders.

Als je schooldirecteur wilt worden, is het aan te raden om een aanstelling te krijgen bij een school waar je wordt opgeleid tot directeur. Er zijn verschillende manieren om een school te vinden, zoals contact opnemen met het Onderwijsloket of een regioloket, contact opnemen met een school in de buurt, of vacatures bekijken op websites zoals meesterbaan.nl.

Uitdagingen voor basisschooldirecteuren: Werken aan teamontwikkeling voor betere leerresultaten

De grootste uitdaging van leidinggevenden in het onderwijs, met name basisschooldirecteuren, is het werken aan de professionele ontwikkeling van het team. Dit heeft directe gevolgen voor de ontwikkeling van leerlingen.

Als schoolleider sta je voor zowel interne dilemma’s als externe uitdagingen. Intern hebben directeuren vaak te maken met beperkte tijd om aan de ontwikkeling van teamleden te werken. Daarnaast kan het groeiende aantal parttime leraren voor extra uitdagingen zorgen. Deze externe factoren maken het niet eenvoudig om binnen de huidige context te werken aan teamontwikkeling.

Gelukkig zijn er strategieën die schoolleiders kunnen hanteren om de professionele ontwikkeling van het team te bevorderen. Een eerste stap is het afschaffen of verminderen van traditionele vergaderingen en deze te vervangen door leer- en werkbijeenkomsten. Op deze manier kunnen leraren actief van elkaar leren en beter samenwerken. Daarnaast is het belangrijk om parttimers volop te betrekken bij de schoolontwikkeling en duidelijke doelen te stellen.

Om effectief aan teamontwikkeling te werken, moeten basisschooldirecteuren passende antwoorden vinden op de genoemde dilemma’s. Alleen dan kan de professionele ontwikkeling van het team de gewenste resultaten opleveren en de leerprestaties van de leerlingen verbeteren.

Voordelen basisschool directeur

Een basisschooldirecteur heeft vele voordelen. Hoewel de specifieke voordelen niet expliciet genoemd worden in de gegeven informatie, zijn er verschillende aspecten waaruit de voordelen van deze functie kunnen blijken.

Een van de belangrijkste voordelen van een basisschooldirecteur is de mogelijkheid om de koers van de school te bepalen en het onderwijsbeleid vorm te geven. Als directeur heb je de kans om een positieve invloed uit te oefenen op het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen. Dit betekent dat je de kans krijgt om een blijvende impact te maken op de levens van vele kinderen.

Daarnaast biedt de rol van basisschooldirecteur ook de mogelijkheid om leiderschap te tonen en een team van docenten en ander personeel te leiden. Als directeur ben je verantwoordelijk voor het creëren van een positieve werkomgeving en het stimuleren van het team om het beste uit zichzelf te halen. Dit leiderschap kan niet alleen voldoening geven, maar ook zorgen voor professionele groei en ontwikkeling.

Verder heeft een basisschooldirecteur vaak de kans om nauw samen te werken met ouders en de gemeenschap. Door open communicatie en betrokkenheid kunnen directeuren de band tussen de school en de ouders versterken, hetgeen kan leiden tot een hechte schoolgemeenschap. Dit kan niet alleen de leerprestaties van de leerlingen verbeteren, maar ook bijdragen aan de algemene tevredenheid van ouders en betrokkenheid bij de school.

Carrièremogelijkheden voor basisschooldirecteuren

Als basisschooldirecteur ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse management en de leiding van een basisschool. Je richt je voornamelijk op organisatorische taken, zoals het implementeren van onderwijspolicies, personeelsbeheer en financiële en materiële zaken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolgebouw en het onderhouden van contacten met het bestuur, ouders en verschillende organisaties die betrokken zijn bij de school.

Als basisschooldirecteur ben je verantwoordelijk voor het managen van de dagelijkse activiteiten van een basisschool. Normaal gesproken heb je een opleiding voor schoolleiderschap afgerond, hoewel ervaren managers van buiten de onderwijssector ook basisschooldirecteur kunnen worden als ze relevante kwalificaties hebben. De positie van een basisschooldirecteur kan variëren, afhankelijk van het type en de grootte van de school.

De verantwoordelijkheden van een basisschooldirecteur omvatten het managen van de school, waaronder personeel en organisatie. Je werkt samen met ouders of verzorgers om de voortgang van hun kind te bespreken en kunt ook contact hebben met specialisten of ondersteunende medewerkers die betrokken zijn bij het kind. Daarnaast werk je samen met externe toezichthouders, zoals leerplichtambtenaren.

 • Te midden van deze taken kunnen andere verantwoordelijkheden van een basisschooldirecteur zijn:
 • Omgaan met organisatorische kwesties.
 • Optreden als personeelsfunctionaris en planner.
 • Toezicht houden op de selectie van nieuw schoolpersoneel.
 • Het uitvoeren van functioneringsgesprekken.
 • Het bieden van passende trainingen voor leerkrachten.
 • Het beheren van de financiën van de school.
 • Optreden als casemanager voor zieke medewerkers.

Vaardigheden en eigenschappen basisschool directeur

Een basisschool directeur is een cruciale rol binnen een school, waarbij verschillende vaardigheden en eigenschappen essentieel zijn voor succesvolle leidinggevende. Deze vaardigheden stellen directeuren in staat om de school effectief te beheren, beslissingen te nemen en een positieve leeromgeving te creëren voor zowel docenten als studenten.

Enkele belangrijke vaardigheden van een basisschool directeur zijn:

 • Prioriteiten stellen: Het vermogen om de belangrijkste taken en doelen te identificeren en deze op de juiste volgorde te zetten.
 • Beslissingen nemen: Het vermogen om snel en weloverwogen beslissingen te nemen, rekening houdend met de behoeften van de school en haar gemeenschap.
 • Gestructureerd werken: Het vermogen om georganiseerd en gestructureerd te werken, zodat alle aspecten van de schoolbeheer soepel verlopen.
 • Initiatief ontplooien: Het vermogen om proactief te zijn en nieuwe ideeën en strategieën te ontwikkelen om de school te verbeteren.
 • Luisteren: Het vermogen om goed te luisteren naar de behoeften en zorgen van zowel de docenten als de studenten, en hierop te anticiperen.

Naast de vaardigheden zijn er ook bepaalde eigenschappen die een basisschool directeur succesvol maken, waaronder:

 • Overwicht: Het vermogen om autoriteit uit te stralen en respect te krijgen van zowel docenten als studenten.
 • Gedrevenheid: Een sterke motivatie en passie hebben om het beste onderwijs mogelijk te maken voor de studenten.
 • Empathie: Het vermogen om zich in te leven in de gevoelens en behoeften van anderen, zowel docenten als studenten.
 • Vriendelijkheid: Een vriendelijke en positieve houding hebben, waardoor een harmonieuze sfeer op de school ontstaat.
 • Punctueel: Altijd op tijd zijn en betrouwbaarheid tonen in het nakomen van afspraken en deadlines.

Deze lijst van vaardigheden en eigenschappen is geen volledige opsomming, maar het biedt een inzicht in wat een basisschool directeur nodig heeft om succesvol te zijn. Door de juiste combinatie van vaardigheden en eigenschappen te bezitten en te ontwikkelen, kunnen directeuren een positieve impact hebben op de school en bijdragen aan het creëren van een stimulerende en veilige leeromgeving voor alle betrokkenen.

Verantwoordelijkheden basisschool directeur ten opzichte van docenten en leerlingen

De verantwoordelijkheden van een basisschooldirecteur ten opzichte van docenten en leerlingen zijn van groot belang voor het goed functioneren van de school. De directeur speelt een cruciale rol bij het uitvoeren van het schoolbeleid en het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs.

De directeur is belast met het uitvoeren van het beleid dat is ontwikkeld door een algemeen directeur. Dit betekent dat hij ervoor zorgt dat het vastgestelde beleid wordt geïmplementeerd en nageleefd op de school. Hierbij coördineert en controleert de directeur het onderwijsproces om ervoor te zorgen dat de doelen worden behaald en de leerlingen optimaal kunnen leren en groeien.

Een andere belangrijke verantwoordelijkheid van de directeur is het personeelsbeleid. De directeur is verantwoordelijk voor onder andere de werving en selectie van docenten en ander ondersteunend personeel. Hij voert functioneringsgesprekken en zorgt ervoor dat alle medewerkers voldoende ondersteuning en begeleiding krijgen. Daarnaast geeft de directeur ook leiding aan de docenten en ander personeel, waarbij hij ervoor zorgt dat zij de benodigde middelen en ondersteuning krijgen om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

  Samenvattend zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden van een basisschooldirecteur ten opzichte van docenten en leerlingen:

 • Het uitvoeren van beleid dat is ontwikkeld door een algemeen directeur.
 • Het coördineren en controleren van het onderwijsproces op de school.
 • Het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en de identiteit van de school.
 • Het onderhouden van contacten met ouders en verzorgen van de begroting van de school.
 • Het adviseren van het bestuur over oplossingen van problemen.
 • Het verantwoordelijk zijn voor personeelszaken, zoals werving en selectie, en het voeren van functioneringsgesprekken.
 • Het geven van leiding aan leraren en ander ondersteunend personeel.
 • Zelf voor de klas staan, leerlingen begeleiden en de medezeggenschapsraad voorbereiden.
 • Het afleggen van verantwoording aan het bestuur of de algemeen directeur.

Een typische werkdag van een basisschooldirecteur omvat verschillende taken en verantwoordelijkheden. Als directeur van een basisschool ben je verantwoordelijk voor het algehele welzijn en succes van de school, evenals voor het aansturen van het personeel en het bevorderen van een positief leerklimaat voor de studenten.

Meetings en overleg: Een belangrijk onderdeel van de dag van een basisschooldirecteur zijn de meetings en overlegmomenten. Dit kan variëren van vergaderingen met het schoolteam, waarin belangrijke beslissingen worden genomen en plannen worden besproken, tot overleg met ouders, waarin individuele studentenzaken worden besproken. De directeur is ook vaak aanwezig bij vergaderingen op bestuursniveau, waarin schoolbeleid en strategieën worden besproken.Administratieve taken: Naast vergaderingen en overlegmomenten zijn administratieve taken een belangrijk onderdeel van het takenpakket van een basisschooldirecteur. Dit omvat het bijhouden van de schooladministratie, het opstellen en controleren van rapporten, het bijhouden van budgetten en het beheren van personeelsdossiers. Administratieve taken kunnen ook betrekking hebben op het bijhouden van de schoolkalender, het organiseren van evenementen en het opstellen van communicatie naar ouders en personeel.Interactie met personeel en studenten: De directeur van een basisschool heeft dagelijks interactie met zowel het personeel als de studenten. Dit kan variëren van het observeren van lessen en het geven van feedback aan leerkrachten, tot het beantwoorden van vragen van studenten en het oplossen van problemen. De directeur is ook vaak betrokken bij de werving en selectie van nieuw personeel en het plannen van professionele ontwikkeling voor het schoolteam.Andere verantwoordelijkheden: Naast de bovengenoemde taken heeft een basisschooldirecteur ook andere verantwoordelijkheden. Dit kan onder meer het onderhouden van contacten met externe partners en organisaties zijn, het vertegenwoordigen van de school in verschillende lokale en regionale netwerken en het zorgen voor een veilige en respectvolle omgeving voor alle betrokkenen.Kortom, een typische werkdag van een basisschooldirecteur is dynamisch en divers. Het omvat meetings, administratieve taken, interactie met personeel en studenten, evenals andere verantwoordelijkheden die bijdragen aan het succes en welzijn van de school.