Gemiddeld salaris bewindvoerder in Nederland

Een bewindvoerder in Nederland verdient gemiddeld €3.132 bruto per maand. Het minimumsalaris bedraagt €2.365 en het maximale bruto maandloon is €3.900 bij een werkweek van 40 uur. Het startsalaris voor een bewindvoerder is €2.365 bruto per maand, terwijl een ervaren bewindvoerder maximaal €3.900 bruto per maand kan verdienen.

Het salaris van een bewindvoerder in dienstverband varieert tussen €2.350 en €3.900 bruto per maand. Daarentegen ontvangt een zelfstandig bewindvoerder een vergoeding per cliënt per jaar, die wettelijk is vastgesteld. In 2021 was de jaarbeloning inclusief onkostenvergoeding voor een niet-professionele curator €1.160, voor een particulier bewindvoerder €644, en voor een niet-professionele mentor €644.

Het salaris van een bewindvoerder kan toenemen naarmate hij/zij meer ervaring, kennis en vaardigheden opdoet. Daarnaast blijkt dat bewindvoerders die werkzaam zijn in de sector Finance gemiddeld €4.200 bruto per maand verdienen, terwijl het gemiddelde salaris binnen de beroepsgroep Accountancy & Finance €3.863 bruto per maand is.

Wat is een bewindvoerder en wat doet deze?

Een bewindvoerder is een persoon die verantwoordelijk is voor het beheren van iemands vermogen. Dit kan zijn wanneer iemand niet meer in staat is om zelf zijn financiële zaken te regelen, bijvoorbeeld vanwege leeftijd, ziekte of een verstandelijke beperking. De bewindvoerder wordt aangesteld door de persoon zelf en de kantonrechter uit de regio.

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren van financiële zaken en het nemen van beslissingen met betrekking tot het vermogen van de persoon. Dit omvat onder andere het opstellen van verzoekafschrijften, het openen van beheer- en leefgeldrekeningen, en het opstellen van begrotingen. De bewindvoerder inventariseert ook eventuele schulden en kan bijzondere bijstand en kwijtscheldingen aanvragen.

Een bewindvoerder heeft ook de verantwoordelijkheid om de inkomsten van de persoon te monitoren, betalingen en leefgeld uit te voeren, en schuldeisers aan te schrijven en betalingsregelingen te treffen. Daarnaast kan de bewindvoerder helpen bij het indienen van de belastingaangifte en het bevorderen van zelfredzaamheid. Voor mensen met problematische schulden biedt de bewindvoerder begeleiding en ondersteuning.

Kortom, een bewindvoerder speelt een cruciale rol bij het beheren van financiële zaken en het beschermen van het vermogen van een persoon die niet in staat is dit zelf te doen. Door middel van zorgvuldige beslissingen en beheer, helpt een bewindvoerder om de financiële stabiliteit en zelfredzaamheid van de persoon te waarborgen.

Opleiding en Stappen om Bewindvoerder te worden in Nederland

Als je bewindvoerder wilt worden in Nederland, zijn er een aantal stappen en opleidingen die je kunt volgen om je voor te bereiden op deze rol. Een relevant opleidingsprogramma is de post-hbo opleiding beschermingsbewindvoerder. Deze opleiding biedt praktische informatie over het vak en de vereisten die komen kijken bij bewindvoering.

Bewindvoering wordt ingezet wanneer iemand niet meer in staat is om zijn eigen geldzaken te regelen en in serieuze geldproblemen verkeert. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals financiële uitbuiting, psychische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, problematische schulden of een lichamelijke beperking. Het doel van bewindvoering is om orde te brengen en te houden in de financiële situatie van de cliënt.

Om bewindvoerder te worden, kun je bewindvoering aanvragen bij de kantonrechter. Dit kan gedaan worden door de persoon zelf, een partner, een familielid tot de vierde graad, een mentor of een curator. Als bewindvoerder ben je verantwoordelijk voor het beheer van de goederen die onder bewind zijn gesteld. Dit omvat onder andere het regelen van de financiële huishouding, zoals het aanvragen van toeslagen en bijstand, het doen van belastingaangifte en het beheren van bankrekeningen. Daarnaast zijn er ook taken zoals het treffen van afbetalingsregelingen, het regelen van de verkoop van activa en het onderhouden van contact met de gemeente, belastingdienst en andere betrokken partijen.

Taken en verantwoordelijkheden van een bewindvoerder: een gedetailleerde uitleg

Een bewindvoerder heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het beheren van het vermogen van de persoon die onder bewind staat. Het belangrijkste deel van het werk van een bewindvoerder is ervoor te zorgen dat alle financiële zaken goed worden beheerd. Dit omvat het verkrijgen van inzicht in de financiële situatie en het nemen van beslissingen in overleg met de persoon zelf. Een bewindvoerder wordt aangesteld door de persoon zelf en de kantonrechter uit de regio. Hierbij moeten strenge eisen worden nageleefd, zoals vastgesteld door het Kwaliteitsbureau van de rechtbank.

Een bewindvoerder heeft verschillende specifieke taken. Allereerst moet er een verzoekafschrift, een Plan van Aanpak en een aanvullend Plan van Aanpak worden opgesteld. Daarnaast opent de bewindvoerder beheer- en leefgeldrekeningen en stelt een begroting op. Ook is het de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder om schulden te inventariseren, een Boedelbeschrijving en Rekening en verantwoording op te stellen, bijzondere bijstand en kwijtscheldingen aan te vragen en een online inlog te verstrekken om mee te kunnen kijken.

Verder moet de bewindvoerder de inkomsten monitoren en bewaken, betalingen en leefgeld uitvoeren, schuldeisers inventariseren en aanschrijven, betalingsregelingen treffen en belastingaangifte (box 1) doen. Daarnaast heeft een bewindvoerder ook een telefonisch spreekuur, bevordert hij of zij de zelfredzaamheid van de persoon onder bewind en kan hij of zij begeleiden naar MSNP of WSNP in geval van problematische schulden.

Gemiddeld aantal werkuren per week voor een bewindvoerder in Nederland

Een bewindvoerder in Nederland kan gemiddeld tussen de 60 en 80 reguliere bewinddossiers onder zijn hoede hebben zonder ondersteuning. Dit betekent dat er aanzienlijke werklast en verantwoordelijkheid op hen rust. Per jaar krijgt een bewindvoerder 17 uur toegewezen om aan deze dossiers te besteden, wat neerkomt op ongeveer 1,4 uur per maand. Bij het beheer van 70 dossiers zou dit dus 98 uur per maand aan declarabele tijd betekenen.

Echter, uit onderzoek blijkt dat een bewindvoerder gemiddeld 173,3 uur per maand werkt. Hieruit kunnen we concluderen dat er een tekort is van ongeveer 75 uur per maand. Het tekort wordt nog groter als we rekening houden met vakantiedagen en ziektedagen. Na aftrek van 25 vakantiedagen per jaar en 2 ziektedagen per jaar, blijft er een tekort van 57 uur per jaar over. Dit betekent dat bewindvoerders vaak overuren maken om aan de eisen van de werklast te voldoen.

Deze cijfers laten zien dat het werk van een bewindvoerder een aanzienlijke belasting kan zijn. Het beheer van financiële zaken en het waarborgen van de belangen van cliënten vereist toewijding en inzet. Het is belangrijk om deze uitdagingen te begrijpen bij het overwegen van een carrière als bewindvoerder en om potentiële bewindvoerders de nodige ondersteuning te bieden om hun taken efficiënt uit te voeren.

Belangrijke vaardigheden voor een bewindvoerder in Nederland

Een bewindvoerder in Nederland moet over een aantal essentiële vaardigheden en kwaliteiten beschikken om uit te blinken in zijn of haar functie. Deze vaardigheden stellen de bewindvoerder in staat om de financiële zaken van de persoon onder bewind effectief te beheren en te beschermen. Hier zijn enkele belangrijke vaardigheden:

 • Financiële en juridische kennis: Het is van cruciaal belang dat een bewindvoerder beschikt over de nodige kennis op het gebied van financiën en juridische zaken. Dit stelt hen in staat om de financiële zaken van de persoon onder bewind goed te beheren en te beschermen.
 • Sociale vaardigheden: Als bewindvoerder is het essentieel om over uitstekende sociale vaardigheden te beschikken. Het vermogen om goed te kunnen communiceren en empathie te tonen naar de persoon onder bewind is van groot belang bij het begeleiden van cliënten naar een stabiele financiële situatie.
 • Budgetbeheer: Een bewindvoerder moet in staat zijn om een budgetplan op te stellen en betalingen uit te voeren volgens dit plan. Daarnaast is het hun verantwoordelijkheid om schulden te betalen en financiële zaken zoals ziektekosten, toeslagen en bijstand te regelen.
 • Betalingsregelingen treffen: Bij een beheersbare schuldenlast is het de taak van de bewindvoerder om betalingsregelingen te treffen. Dit vereist onderhandelingsvaardigheden en kennis van de wet- en regelgeving omtrent schulden.
 • Contact onderhouden: Regelmatig contact onderhouden met de persoon onder bewind is van groot belang. Dit helpt om op de hoogte te blijven van de financiële situatie en eventuele veranderingen tijdig te kunnen aanpakken.
 • Rekening en verantwoording afleggen: Jaarlijks moet de bewindvoerder rekening en verantwoording afleggen bij de kantonrechter. Dit houdt in dat de bewindvoerder inzicht geeft in het gevoerde financiële beleid en verantwoording aflegt over de uitgaven en inkomsten.

Het salaris van een bewindvoerder in Nederland kan variëren, afhankelijk van de situatie. Een professionele bewindvoerder die onder de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening valt, kan bijvoorbeeld een startend salaris hebben van gemiddeld €2.500 bruto per maand, dat na verloop van tijd kan oplopen tot ruim €4.200 bruto per maand. Er zijn echter ook andere soorten bewindvoerders met verschillende salarissen, zoals familielid-bewindvoerders. Zelfstandige bewindvoerders hebben een wisselend inkomen, afhankelijk van het aantal zaken dat zij behandelen.

Om bewindvoerder te worden in Nederland, moeten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo zijn er bepaalde beperkingen en vereisten voor wie in aanmerking komt voor benoeming tot bewindvoerder. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de bewindvoerder zelf niet onder beschermingsbewind, curatele of mentorschap staat en geen direct betrokken of behandelend hulpverlener is. Daarnaast zijn er ook regels over de organisatorische verbondenheid met een zorginstelling en het faillissement.

Stapsgewijze handleiding voor het proces van bewindvoering in Nederland en wettelijke vereisten

Bent u op zoek naar een overzicht van het proces van bewindvoering in Nederland en de wettelijke vereisten? Hier volgt een stapsgewijze handleiding om u te helpen navigeren door deze procedure:

 • Stap 1: Het aanvraagformulier invullen – Om bewindvoering aan te vragen, moet u het formulier “Verzoek tot onderbewindstelling” invullen. Dit formulier kan worden aangevuld met de toelichting. Hetzelfde formulier kan ook worden gebruikt voor het aanvragen van mentorschap.
 • Stap 2: Beperkt bewind aanvragen – Als u beperkt bewind wilt aanvragen, moet u “Nee” aanvinken bij vraag 5b.1 van het aanvraagformulier en specifiëren waarover het beperkte bewind gaat bij vraag 5b.3.
 • Stap 3: Het indienen van de aanvraag – Het ingevulde aanvraagformulier en de vereiste bijlagen moeten worden opgestuurd naar de rechtbank in het gebied waar de betrokkene woont. Het is ook mogelijk om ze persoonlijk af te geven bij de centrale balie van de rechtbank.
 • Stap 4: Vereiste bijlagen – Een van de vereiste bijlagen is de “bereidverklaring” van de voorgestelde bewindvoerder(s). Deze verklaring moet door hen worden ondertekend. Een andere belangrijke bijlage is de “akkoordverklaring” van de belanghebbende(n). Familieleden van de betrokkene moeten worden vermeld in het aanvraagformulier en als er al mentorschap is, moet ook de mentor als belanghebbende worden genoemd.
 • Stap 5: Bijlagen voor beperkt bewind – Als u beperkt bewind aanvraagt in specifieke situaties, moeten er extra bijlagen worden meegestuurd. Bijvoorbeeld, als u bewind over een bankrekening aanvraagt, moet u een document met het bankrekeningnummer en de naam van de betrokkene bijvoegen.
 • Stap 6: Optionele bijlagen – Hoewel niet verplicht, kunnen bepaalde bijlagen de kantonrechter helpen bij de beoordeling van de aanvraag. Bijvoorbeeld, bij een aanvraag op basis van lichamelijke of geestelijke toestand kunnen een verklaring van een arts, een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg of een verklaring van een verslavingskliniek worden meegestuurd.
 • Stap 7: Contact opnemen met de rechtbank – Voor vragen over de bijlagen kunt u contact opnemen met de rechtbank waar u de aanvraag indient.

Uitdagingen en Voordelen van het Werk als Bewindvoerder in Nederland

Een bewindvoerder in Nederland staat voor de uitdaging om op verantwoorde wijze de financiën van de persoon onder bewindvoering te beheren. Deze taak wordt op zich genomen wanneer iemand zelf niet in staat is om zijn of haar financiën te regelen vanwege verschillende redenen, zoals achterstallige betalingen, onvermogen om de financiële administratie bij te houden, geestelijke onbekwaamheid of om schulden te voorkomen. De medewerking van de cliënt is vereist voor de bewindvoerder om in te grijpen en indien nodig kan het Openbaar Ministerie om bewindvoering verzoeken.

Om een bewindvoerder te worden, is een solide financiële kennis vereist en moet men in staat zijn om financiën effectief te beheren. Meestal zijn advocaten bewindvoerders, maar als dit niet het geval is, moet een erkende opleiding worden gevolgd. De opleiding voor bewindvoering behandelt onderwerpen als het beheren van financiën voor personen met dementie of onverwachte overlijden, het nemen van financiële beslissingen, het omgaan met emoties en het aanvragen van uitkeringen. Het werk vereist vaardigheden zoals prioritering, besluitvorming, voorbereiding, gestructureerd werken, aandacht voor detail, zorgvuldigheid, nauwkeurigheid, luistervaardigheid, feedback geven, motivatie, veerkracht, stressbestendigheid, rekenkundig inzicht, onderhandeling, analytisch denken, empathie, logisch redeneren, doelgericht werken, doorzettingsvermogen en ambitie.

Hoewel het werk van een bewindvoerder uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook voordelen. Het geeft de voldoening om anderen te helpen bij het beheer van hun financiën en het voorkomen van schulden. Het biedt de mogelijkheid om een verschil te maken in het leven van mensen die moeite hebben met financiële zaken. Daarnaast biedt het werk als bewindvoerder een gevarieerde en stimulerende werkomgeving, waarin elke dag anders kan zijn. Het is een rol die een combinatie van juridische en financiële kennis vereist, waardoor bewindvoerders hun vaardigheden en kennis kunnen blijven ontwikkelen.

Bewindvoerder aanstellen voor persoonlijke of financiële zaken in Nederland

Bewindvoerder aanstellen: Als iemand om welke reden dan ook niet in staat is om zelfstandig zijn of haar persoonlijke of financiële zaken te behartigen, kan een bewindvoerder worden aangesteld om deze taken over te nemen. Bewind is een beschermende maatregel die kan worden aangevraagd om de belangen van één of meerdere personen te waarborgen.

Onderbewindstelling: Onderbewindstelling is een specifieke beschermingsmaatregel gericht op het beheer van de financiële zaken van een persoon die daar zelf niet toe in staat is. De aanvraag voor onderbewindstelling wordt ingediend bij de kantonrechter en kan gedaan worden door de persoon zelf of door familieleden. Als de rechter oordeelt dat de beschermingsmaatregel noodzakelijk is, wordt de onderbewindstelling uitgesproken en wordt er een bewindvoerder aangesteld om de financiële zaken van de betreffende persoon te beheren.

Stappen voor het aanstellen van een bewindvoerder: Om een bewindvoerder aan te stellen, moet een verzoek tot onderbewindstelling worden ingediend bij de kantonrechter. Deze stappen kunnen worden gevolgd:

 • Verzamel alle benodigde documenten en informatie, waaronder identiteitsbewijzen, financiële gegevens en eventuele medische verklaringen.
 • Dien het verzoek tot onderbewindstelling in bij de kantonrechter. Zorg ervoor dat alle relevante informatie duidelijk wordt vermeld.
 • De kantonrechter beoordeelt het verzoek en neemt een beslissing op basis van de ingediende documenten en eventuele mondelinge toelichting tijdens een zitting.
 • Indien de rechter de onderbewindstelling noodzakelijk acht, wordt er een bewindvoerder aangesteld die verantwoordelijk is voor het beheren van de persoonlijke of financiële zaken van de betreffende persoon.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de financiële situatie van de persoon niet relevant is voor de aanstelling van een bewindvoerder. Het is dus niet alleen van toepassing op personen met problematische schulden. Ook voor mensen die om andere redenen niet in staat zijn om zelfstandig hun persoonlijke of financiële zaken te behartigen, kan een bewindvoerder worden aangesteld.

Wettelijke vereisten voor het worden van een bewindvoerder in Nederland

De relevante informatie over de vereisten om een bewindvoerder te worden in Nederland is als volgt:

– Leeftijd en geschiktheid: Om curator, beschermingsbewindvoerder of mentor te worden, moet u meerderjarig zijn en geschikt bevonden worden door de kantonrechter, die verantwoordelijk is voor deze benoemingen.

– Voorwaarden voor benoeming: Er zijn bepaalde voorwaarden voor benoeming. U mag zelf niet onder curatele of mentorschap staan, en als u beschermingsbewindvoerder wilt worden, mag u ook niet onder beschermingsbewind staan. Bovendien kunt u niet tegelijkertijd optreden als Wsnp-bewindvoerder voor dezelfde persoon. Een Wsnp-bewindvoerder beheert de schulden volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp).

– Uitsluitingen: U kunt niet direct betrokken zijn bij, of werken als sociaal werker voor de persoon die een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor nodig heeft. Daarnaast kunt u niet werken als manager of medewerker van de zorg- of ondersteuningsinstelling die aan de persoon verleend wordt. Ook kunt u geen organisatorische band hebben met de zorginstelling.

– Voorkeursbenoemingen: Als de persoon voor wie de maatregel zal gelden een voorkeur heeft voor een curator, beschermingsbewindvoerder of mentor, zal de kantonrechter deze voorkeur volgen, tenzij de persoon ongeschikt wordt geacht. Zo kan een curator zelf niet onder curatele staan en een bewindvoerder kunt bijna failliet zijn. De partner van de persoon heeft voorrang bij benoeming tot curator, beschermingsbewindvoerder of mentor, gevolgd door ouders, kinderen, broers of zussen.

  – Beslissing en organisatie benoeming: Als de kantonrechter voor iemand anders kiest, zal de beslissing de reden vermelden. De kantonrechter kan ook een organisatie benoemen, zoals een bewindvoerder bij een kantoor. Als een persoon of organisatie optreedt als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor voor drie of meer personen, moeten zij aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Deze eisen hebben betrekking op de wijze waarop de organisatie haar personeel in dienst neemt, opleidt en begeleidt. De kantonrechter controleert ook hoe de organisatie wordt beheerd.

Houd er rekening mee dat de verstrekte informatie gebaseerd is op de gegeven ruwe informatie en mogelijk niet alle mogelijke details met betrekking tot het onderwerp omvat.